ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΡΕΝΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ -ΕΦΟΡΟΣ   ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ- ΣΥΝΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

2281083764

 6974560512